Hotel Slovakia

Top v cestovnom ruchu 2022

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región ocenila najlepších v cestovnom ruchu v trenčianskom kraji za rok 2022. Prestížne ocenenie za prínos pre cestovný ruch predstavuje poďakovanie a ocenenie kvalitnej a vytrvalej práce v tomto odbore a KOCR Trenčín región ho udeľuje už šiesty rok.

Náš Hotel Slovakia bol odbornou komisiou vyhodnotený za TOP ubytovacie zariadenie v Trenčianskom kraji za rok 2022.

TOP ubytovacie zariadenie za rok 2022

Hotel Slovakia

TOP ubytovacie zariadenie 2022

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región ocenila najlepších v cestovnom ruchu v trenčianskom kraji za rok 2022. Prestížne ocenenie za prínos pre cestovný ruch predstavuje poďakovanie a ocenenie kvalitnej a vytrvalej práce v tomto odbore a KOCR Trenčín región ho udeľuje už šiesty rok.

Náš Hotel Slovakia bol odbornou komisiou vyhodnotený za TOP ubytovacie zariadenie v Trenčianskom kraji za rok 2022.